3M ESPE Dental Professionals

Bảo hành

Khi bạn chi tiền vào việc làm răng, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn đang được sử dụng vật liệu 3M™ Zirconia chính hãng. Mỗi một phục hình răng từ 3M đều được hưởng chính sách bảo hành từ công ty. Thẻ bảo hành có một mã số dùng để kiểm tra và xác thực phục hình của bạn dùng đúng vật liệu của 3M.


Đối với trường hợp thực hiện trước tháng 7, 2013 - Bấm vào đây để xác thực bảo hành
Đối với trường hợp thực hiện sau tháng 7, 2013 - Bấm vào đây để xác thực bảo hành


Giới hạn bảo hành

3M ESPE bảo đảm rằng các phục hình được làm từ vật liệu 3M™ Zirconia sẽ không bị nứt vỡ nếu sử dụng các thiết bị cắt (mill) được khuyến nghị từ 3M ESPE trong sự tuân thủ nghiêm khắc các chỉ định và hướng dẫn sử dụng. 3M ESPE sẽ không bảo đảm các trường hợp khác bao gồm, không giới hạn đến, bất kỳ chất lượng bán hàng hoặc thích hợp cho một mục đích cụ thể.

Nghĩa vụ duy nhất 3M ESPE và biện pháp khắc phục duy nhất của khách hàng trong trường hợp có sự vỡ của phục hình sẽ được giới hạn trong việc thay thế khối 3M™ Zirconia được sử dụng để cắt phục hình. Bảo hành này không bao gồm vỡ do tai nạn hoặc sử dụng sai.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Ngoại trừ ở những nơi bị cấm bởi luật pháp, 3M ESPE sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự tổn hại hoặc mất mát đến từ sản phẩm này, dù trực tiếp, gián tiếp, chuyên biệt, tình cờ hoặc kết quả, bất kể lý thuyết khẳng định, bao gồm cả bảo hành, hợp đồng, sự lơ đễnh hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt.